Ekologia

Postawiliśmy sobie jako jeden z głównych celów naszej działalności aby wszystko co robimy było przyjazne dla środowiska.  Naszą troskę możemy potwierdzić:

  • Posiadaniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi potwierdzone decyzja Nr 117/2006
  • Spełnianiem norm emisji gazów i pyłów do powietrza potwierdzone decyzją Nr 179/2006