Gwarancja

Pojazdy o niskim poziomie konwersji objęte są standardową gwarancją producenta ( Land Rover ) przez okres 3 lat z ograniczeniem przebiegu do 100 tys. km.
Zobowiązania gwarancyjne realizują wszystkie ASO w Polsce i krajach UE.
Informacje o funkcjonowaniu gwarancji w innych krajach udzielamy na życzenie ( z uwagi na zakres i złożoność
tego problemu ).
Na elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe udzielamy oddzielnej gwarancji zgodnie z zaleceniami dostawcy
( producenta ) lub też przejmujemy te zobowiązanie na siebie.

Pojazdy o wysokim poziomie konwersji wyłączone są całkowicie lub częściowo z gwarancji, jaką udziela Land Rover.
W takim przypadku przejmujemy na siebie w pełni zobowiązania gwarancyjne występując
w roli producenta na warunkach będących przedmiotem indywidualnych ustaleń.