SWT Team 10

Informacje ogólne

Samojezdne wozy transportowe "SWT - TEAM" są pojazdami przeznaczonymi do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych, w których nie występuje zagrożenie metanowe. Pojazdy te budowane są na podwoziach produkowanych przez angielską firmę Land Rover Group Ltd z przeznaczeniem do transportu pracowników, materiałów wybuchowych i pomocniczych. 

Aktualnie produkowany typoszereg oznaczony jest symbolem: "SWT - TEAM 10/14/20, gdzie: SWT oznacza samobieżny wóz transportowy, TEAM oznacza element nazwy producenta, 10/14/20 oznacza ilość przewożonych pracowników.

S         - samojezdny
W        - wóz
T         - transportowy
Team  - pierwszy człon nazwy producenta
10       - dopuszczalna liczba przewożonych osób łącznie z operatorem

Galeria