Land Rover Defender 110

Informacje ogólne

Zakłady energetyczne posiadające urządzenia i instalacje zlokalizowane również w bardzo trudnych dostępnych miejscach są kolejnym, istotnym odbiorcą pojazdów specjalnych. Na ich użytek zbudowano TPE - Land Rover (Terenowe Pogotowie Energetyczne), które z powodzeniem wykorzystywane są w południowo - wschodnich rejonach Polski.

Pojazdy te mają zapewnić transport ekip remontowych wraz z wyposażeniem do każdego obsługiwanego urządzenia o każdej porze roku.

Statystyki prowadzone przez zakłady energetyczne potwierdzają znaczne podniesienie skuteczności działania oraz obniżenie kosztów transportu związane z wprowadzeniem tego pojazdu.

Galeria